Ejendomsfinansiering

Share Invest Finans formidler finansiering til erfarne ejendomsudviklere og udvalgte ejendomsprojekter.
Finansieringen tilbydes som alternativ eller supplement til traditionel realkredit, -bygge -eller bankfinansiering.

Kapitalen rejses gennem udbud af finansieringsfonde, der tilbydes vores investornetværk

Share Invest Finans ApS har formildet finansiering for kr. 114 mio. siden efteråret 2022.
Ejerkredsen i Share Invest Finans står forrest, og er medinvestor i alle finansieringsfonde fra start til slut.

Finansieringen ydes i et marked, hvor efterspørgslen efter kapital betydeligt oversiger udbuddet.

Som medinvestor kan du opnå en fast årlig rente på 10% - 13% p.a.

processen i finansieringsfonde

Share Invest Finans bliver gennem vores store netværk af ejendomsudviklere løbende tilbudt ejendomsprojekter i hele landet. 

Validering og udvælgelse af de ejendomsprojekter, som vi selv investerer i og tilbyde til vores medinvestorer, er en lang proces hvor alle forudsætninger nøje gennemgås.

Validering af økonomiske forhold:

 • Salgspriser
 • Udlejningspriser 
 • Byggeret
 • Byggebudget
 • Exitstrategier

Eksterne og egne undersøgelser om projektet:

 • Fremtidsudsigter for:
  • Område/by
  • Boligtype -og størrelse
  • Udlejningssikkerhed
  • Salgsmuligheder
 • Ejendomsudviklers erfaringer og bonitet
 • Ejendomsudviklers valg af entreprenør
 • Lånevilkår og sikkerhedspakke forhandles på plads med ejendomsudvikler
 • Advokat udarbejder Finansieringsaftale og sikkerhedspakke
 • Advokat etablerer aftalte sikkerheder 
 • Finansieringsfonden tilbydes til til investornetværk
 • Indgåelse af Finansieringsaftale 
 • Finansieringsbeløb deponeres på klientkonto hos advokat

 

 • Advokat sikrer tinglysning af aftalte sikkerheder
 • Når alle aftalte sikkerheder er plads frigiver advokat det samlede lånebeløb
 • Løbende tæt opfølgning på delmål hos ejendomsudvikler
 • Løbende skriftlig rapportering til investorer
 • Udsendelse af årlig rentenota til investorer
 • Eksekvering af Exitstrategi
 • Tilbagebetaling af lån (Hovedstol tillagt renter)
 • Endelig renteopgørelse og afslutning af projekt

Nøgletal for din investering

Værdien af lån, vi har formidlet siden efteråret 2022
0 mio. kr.
Ingen skjulte gebyrer eller ting med småt
0 kr.
Forventede årlige afkast på fundtegnede projekter
0 -15 %
Min. ejerandel som ejerkredsen i Share Invest Finans har af alle udlån
0 %

FAQ

Share Invest følger finansieringsprojektet fra start til slut.  

Dette starter med en screening og gennemgang af relevante ejendomsprojekter, som omfatter en grundig validering af ejendomsprojektets forudsætninger; beliggenhed, byggebudget, belåningsgrad samt forventede salgs -og/eller udlejningspriser. I de projekter som opfylder vores kriterier, forhandles lånevilkår på plads med ejendomsudvikler.

Herefter sikrer vi, at rådgivende advokat udarbejder en låneaftale med de aftalte vilkår og det samlede projekt præsenteres herefter til potentielle långivere. 

Når långiver har tiltrådt låneaftalen, sikrer vi at det aftalte lånebeløb deponeres på deponerings-konto hos rådgivende advokat. Frigivelse af lånekapital sker når rådgivende advokat har sikret at alle sikkerheder og tinglysninger er etableret. 

Share Invest udsender herefter løbende opdatering indtil indfrielse og tilbagebetaling af lån og renter til långivere.

De lån, som vi p.t. har gennemført, har følgende vilkår:

 • Finansieringsprojekt med samlet lånebeløb fra kr. 5 – 30 mio.
 • 10% – 13% p.a.
 • 12 – 24 måneder
 • Oprullende renter, dvs. hovedstol og renter tilbagebetales ved udløb af lån
 • Kvartalsvis renteberegning
 • Solide sikkerhedspakker med en kombination af forskellige sikkerheder:
  • Grund/ejendom
  • Projektselskab
  • Provenu fra salg af projekt
  • Anden fast ejendom
  • Selvskyldnerkaution fra låntager
  • Selvskyldnerkaution fra låntagers selskab

Vores finansieringsprojekter henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer der har overskudslikviditet, en investeringshorisont på 12 – 24 måneder og min. indskyder kr. 750.000. 

Finansieringsbehov hos ejendomsudvikler opstår som regel i en kombination af strammere lånevilkår, stigende renter og et højere krav om Egenkapitalindskud.

Lån fra eksterne parter, som f.eks. Share Invest långivere, er derfor et godt supplement til mere traditionelle finansieringskilder, og giver ejendomsudviklere adgang til en ny finansieringskilde. 

Der er flere fordele ved at være investor i finansieringsprojekter.

I finansieringsprojekter er der indgået en finansieringsaftale, hvor vilkår for finansieringen er aftalt. Dette betyder at lånets forudsætninger er kendt på indgåelsestidspunktet.

Modsat direkte ejendomsinvesteringer hvor fremtidigt afkast påvirkes af en kombination af værdistigninger og overskud på den løbende drift, er renten på udlån på forhånd aftalt og fast i hele låneperioden. 

I finansieringsprojekter er der aftalt en fast indfrielsesdato for lånet. 

I finansieringsprojekter er investor ikke påvirket af udsving i renten, inflation eller driftsudgifter.

Enhver investering indebærer risici. Det gælder også når du udlåner kapital. Vores indledende analyse af mulige finansieringsprojekter tager altid udgangspunkt i formuebevarelse og Exitmuligheder før formueforøgelse.

Inden indtrædelse i et finansieringsprojekt, er det vigtigt at man har overvejet de forskellige risici.
Vi skal fremhæve følgende og gør opmærksom på at det ikke er en udtømmende oversigt: 

 • Låntager går konkurs
  Uforudset hændelser kan indtræffe for professionelle ejendomsudviklere. I tilfælde af at låntager går konkurs, er det vigtigt at der også er sikkerheder direkte i ejendomsprojektet eller andre gode sikkerheder

 • Markedsrisiko.
  Udviklingen i ejendomsmarkedet udgør en risiko. Faldende priser på ejendomsmarkedet kan f.eks. påvirke at de ejendomsprojekter, som du har lånt penge til, ikke bliver solgt i det forventede tempo eller til den budgetterede pris. Dette kan medføre forsinket tilbagebetalingen af lånet eller konkurs. 

 • Omsættelighed
  Investeringen er illikvid. Det betyder, at der skal findes en anden långiver til at overtage dit lån.

Vi anbefaler altid at du inden eventuel investering søger rådgivning hos din egen revisor og/eller advokat.

Honorar?
Investorer i finansieringsprojekter fra Share Invest betaler ikke honorar til Share Invest eller de involverede rådgivere. Omkostninger til dette afholdes af låntager og hele din indskudskapital forrentes fra udbetalingstidspunktet.

Inden Share Invest tilbyder et finansieringsprojekt til eksterne parter, er projektets forudsætninger
gennemgået og analyseret. Hovedvægten af vores gennemgang er baseret på formuebevarelse, dvs. at der stilles solide sikkerheder for lånet. Hvis et lån bliver misligholdt har vi allerede i vores gennemgående forhåndsanalyse af projektet, vurderet vores muligheder ved tiltrædelse af sikkerheder for lånet og eksekvering af exit strategi. 

BLiv kontaktet