Om Share invest

20 år erfaring med ejendomsinvestering

Share Invest er stiftet af Thomas Birkedal, der siden 1997, har arbejdet med indkøb, finansiering, administration og salg af ejendomsprojekter. Sammen med dygtige og erfarne samarbejdspartnere skaber vi tryghed om din kommende ejendomsinvestering.

Share Invest er registreret forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet (FAIF).
Ft-nr. 23257.

Nøje udvalgte ejendomsprojekter

Share Invest udbyder nøje udvalgte ejendomsprojekter.

Vores vision er at skabe attraktive afkast til vores investorer gennem investering i boliger i vækstbyer med nærhed til på København.

Her udvælger vi på baggrund af markedsdata og analyser byer eller nye spændende områder hvor der er befolkningsvækst, nærhed til job, studier, indkøb, skoler, infrastruktur og fritidsaktiviteter.

Det skaber høj udlejningssikkerhed og tryghed for din investering.

Investorprofiler

Share Invest udbyder ejendomsinvesteringer til private og selskabsinvestorer. Vores projekter henvender sig til
semi-professionelle og professionelle investorer, der har en investeringshorisont på 5-10 år. Minimumsindskud er kr. 750.000. 

Ejendomsinvesteringer er på lige fod med andre investeringer forbundet med risici. Share Invest fokuserer på at reducere risici frem for et højere afkast.

Én af fordelene ved investering i ejendomme, er at det opfylder det basale behov om at have et sted at bo. I vores projekter har vi stort fokus på at boligtype -og størrelse passer til målgrupperne. 

Boligerne skal passe til efterspørgslen

Gennem livet stilles forskellige behov for boligens størrelse, indretning og beliggenhed. 

Vi tror grundlæggende på at den største tryghed for fremtidig udlejning og værdistigninger opnås i vækstbyer tæt på København. Her er der befolkningsvækst og høj efterspørgsel efter boliger.

Vi har desuden stort fokus på lejernes behov og boligøkonomi.

Jo tættere på København des mindre boliger. 
Vi investerer i mindre og små lejligheder i byer meget tæt på København. Dette skyldtes, at lejerne primært er unge, studerende og den kraftigt stigende andel af singler. Målgrupper som efterspørger mindre boliger og lavere husleje.

I forstadsbyerne med transporttid på ca. 30 min. til København er der stor tilflytning af børnefamilier og par. Vores fokus er større boliger som f.eks. rækkehuse, som giver plads til familielivet, naboskabet og legende børn i haven.

Lave omkostninger og besparelser på passive omkostninger bør i stedet anvendes som aktive investeringer i ejendommen. Det skaber værdi for lejerne, driften, ejendomsværdien 
og dermed din investering.

Det behøves ikke at være dyrt at investere i ejendomme

De samlede omkostninger kan være forskellen på en god og dårlig ejendomsinvestering.
Share Invest har fokus på at optimere investors afkast, og tilbyder ejendomsinvesteringer, hvor omkostningerne er reduceret mest muligt. 

Sådan kommer det investorerne til gode:

01

Køb til handelsprisen

Investorer hos Share Invest køber ejendomme til handelsprisen, og der ligger ikke nogen avancer udover udbyderhonoraret.

02

Lavt udbyderhonorar

Udbyderhonoraret udgør 3% (ekskl. moms) af handelsværdien.ikke ligger nogen avancer udover udbyder-honoraret.

03

Lavt honorar til Selskabsadministration

Selskabsadministrationshonorar er reduceret til et minimum.  Afkast skabes i ejendommens drift og “ikke på skrivebordet”.

Få først besked om nye projekter