For Investorer

Share Invest tilbyder medinvestorer at deltage i fonde, der tilbyde finansiering til erfarne ejendomsudviklere og udvalgte ejendomsprojekter.

Udvælgelsen af ejendomsprojekter sker efter en grundig gennemgang af alle projektets forudsætninger.
Finansieringsfondene har individuelle vilkår, som er tilpasset den vurderede risikoprofil, og en forventet løbetid på 12 – 24 måneder.

Ejerkredsen i Share Invest Finans går forrest og er investor i alle finansieringsfonde.
Vores medinvestorer kan forvente renter og vilkår, der afspejler et finansieringsmarked, hvor efterspørgslen efter kapital betydeligt overstiger udbuddet. 

"Renten, som gives for finansieringen, er ikke afgørende i sig selv.
15% p.a. i rente af kr. 0 er kr. 0. Vores største fokus er rettet mod sikkerhederne, der stilles for lånet"

Sådan bliver du investor

De udvalgte finansieringsfonde præsenteres til vores investornetværk

Kommende investorer indsender en udfyldt finansieringsaftale sammen med hvidvaskningsdokumentation 

Investorer modtager bekræftelse på deltagelse, og  indbetaler herefter lånebeløb til deponeringskonto hos advokat

Når alle aftalte sikkerheder er på plads og tinglyst, frigiver advokat det samlede lånebeløb til låntager

Du vil herefter løbende bliver holdt orienteret om projektet, ligesom du årligt vil modtage en renteopgørelse på dit lån.

Medinvestorer i finansieringsfonde kan forvente:

Rente: 
Løbetid: 
Sikkerhedspakke: 
Rentebetaling:
Rapportering:

 

10% – 15% p.a.
12 – 24 måneder
Individuel på baggrund af det konkrete projekt
Med/uden afdrag
Løbende og min. kvartalsvis rapportering

Medinvestorer i finansieringsfonde kan forvente:

Forrentning af indskudt kapital: 10% – 13% p.a.
Løbetid: 12 – 24 måneder
Sikkerhedspakke: Individuel og forhandles pga. af det konkrete projekt
Rentebetaling: Med/uden afdrag
Rapportering: Løbende og min. kvartalsvis rapportering

BLiv kontaktet